Caudale Gingivostomatitis

Caudale gingivostomatitis is een chronische ontsteking van alle zachte weefsels in de mondholte. Soms is alleen het tandvlees ontstoken, maar vaak doen ook het gehemelte, de binnenzijde van de wangen, de keel, de tong en soms zelfs de lippen mee. De weefsels worden knalrood, gezwollen, doen ontzettend pijn en gaan stinken. De afkorting CGS wordt veel gebruikt.

CGS is naast ‘kattengaatjes’ één van de meest voorkomende dentale aandoeningen bij katten. Raskatten lijken vaker en op jongere leeftijd CGS te hebben, maar we zien het ook regelmatig bij de normale “huis-, tuin en keukenkat” of Europese Korthaar.

Er is veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van caudale gingivistomatitis. Het blijkt dat het immuunsysteem van sommige katten hyperactief reageert op de tandplak die op de elementen zit en zorgt voor de ontstekingsreactie. Ook de rol van virussen is onderzocht.

Omdat dus zowel het immuunsysteem van de kat als de aanwezigheid van tandplak een belangrijke rol spelen in het ontstaan van CGS, is de meest logische behandeling dus het continu verwijderen van alle aanwezige tandplak. Als er geen tandplak aanwezig is, kan het immuunsysteem van sommige katten er ook niet hyperactief op reageren.

Het verwijderen van tandplak kan op verschillende manieren. Allereerst kan de eigenaar thuis de tanden poetsen van de kat. Na enige oefening laten veel katten dit toe. Het lukt echter niet bij alle katten.

Een andere manier is het verwijderen van tandsteen door gebruik van een ultrasone scaler bij katten onder narcose. We noemen dit een gebitsreiniging. Hiermee wordt al het tandplak op de elementen en tevens onder het tandvlees verwijderd.

Helaas keert tandplak onder invloed van voedsel, speeksel en in de bek aanwezige bacteriën altijd weer terug, Het is heel belangrijk dat een eigenaar na een gebitsreiniging thuis gaat proberen om nieuwe tandplak te verwijderen door tandenpoetsen.

Bij een gebitsreiniging onder narcose, als we uitgebreid in de bek kunnen kijken en foto’s kunnen maken, zien we vaak dat de onderliggende elementen al aangetast zijn door de chronische ontsteking en moeten we deze elementen trekken.

Bij sommige katten ontstaat er op de overgebleven, niet aangetaste elementen alweer zo snel nieuwe tandplak, dat de ontsteking niet volledig weggaat. Ook is tandenpoetsen na een gebitsreiniging niet altijd mogelijk.

Het gebruik van chloorhexidine in de bek kan een zodanig desinfecterende werking hebben, dat de heftigheid van ontsteking vermindert. Echter, het verandert niets aan de oorzaak van de ontsteking, namelijk de aanwezigheid van tandplak.

Als de ontsteking niet volledig weggaat en de kat hierdoor pijn heeft, moeite heeft met eten, kwijlt, bloedt uit de bek en stinkt, kunnen we besluiten voor een rigoureuzere aanpak. Dit houdt in dat we alle tanden en kiezen gaan trekken. We noemen dit ook wel een totale extractie. Het idee achter deze behandeling is dat als er geen elementen meer in de bek aanwezig zijn, er geen plak meer tegen aan kan plakken en kan er dus geen ontsteking meer ontstaan.

60% Van de katten genezen volledig van hun CGS na een totale extactie, 20% van de katten laat een significante verbetering van de klachten zien en 13% laat een kleine verbetering zien. 7% van de katten laat geen verbetering van de klachten zien na totale extractie.

 

Voor het uitvoeren van een totale extractie.

Voor het uitvoeren van een totale extractie.

Na het uitvoeren van een totale extractie.

Na het uitvoeren van een totale extractie.

 

 

 

 

 

 

 

Heel belangrijk om te weten is dat katten ook zonder tanden en kiezen kunnen eten! Zelfs brokjes kunnen door de krachtige kaken gekauwd worden. Sterker nog, zonder de pijnlijke chronische ontsteking zien we katten zonder kiezen veel beter eten dan toen ze nog CGS hadden!