Pups en hun gebit

Pups en hun gebit, wat je  moet weten over:

 

Normale stand van de elementen

–  De bovensnijtanden staan rostraal van de ondersnijtanden.

–  De onderhoektanden staan tussen de 3e bovensnijtand en bovenhoektand.

–  De premolaren boven en onder staan als een zigzag.

–  De molaren boven staan aan de buccale zijde van de molaren onder.

 

Malocclusie; overbeet

Een overbeet is een te lange bovenkaak t.o.v. de onderkaak. Ofwel een te korte onderkaak t.o.v. de bovenkaak.

Door de overbeet zullen de onder melkhoektanden niet netjes rostraal van de boven hoektanden doorkomen, maar caudaal hiervan waardoor ze in het gehemelte prikken. Als de pup zijn kaken sluit, zit de onderkaak vast in de bovenkaak door de stand van de onderhoektanden. Hierdoor wordt de onderkaak in zijn groei tegen gehouden. Als de pup genetisch geprogrammeerd is om een normale onderkaaklengte te kunnen krijgen, kan het zijn dat de onderkaak nog verder uitgroeit en zijn normale lengte krijgt mits hij niet belemmerd wordt in zijn groei.

Op moment dat je dit ziet, meestal op een leeftijd van 9-12 weken, is het advies om de onder melkhoektanden te extraheren zodat de kaak de kans krijgt om verder uit te groeien. . Nooit afwachten want als je niks doet, KAN de kaak niet verder uitgroeien.

Het extraheren van melkelementen voordat de permanente doorkomen heet ‘interceptive orthodontics’. Bij Gebitskliniek Vondelpark voeren we deze behandeling uit; hiervoor mag een patiënt worden doorgestuurd.

 

Malocclusie; te smalle onderkaak

Op moment dat je een te smalle onderkaak ziet, let dan met name op de onderhoektanden. Deze staan dan waarschijnlijk te ver naar mediaal waardoor ze in het gehemelte prikken. Ze kunnen zelfs zulke nare gaatjes prikken, dat ontstekingen of zelfs fistels naar de neusholte ontstaan.

Er zijn meerdere manieren om te ver naar mediaal staande onderhoektanden te corrigeren. Begin hiermee ZODRA je de afwijkende stand ziet! Maak een foto van de beginsituatie en plak deze in de patiëntkaart.

De techniek heet de Verhaert techniek en houdt in dat je de pup met een harde rubberen bal laat spelen die in diameter 3x zo groot is als de afstand tussen de onderhoektanden. Als je dit 3x per dag laat doen, gedurende 10 minuten, dan zie je na een week al effect. Ga er mee door tot de onderhoektanden helemaal naar buiten staan. Vergeet geen foto van het resultaat te maken. Deze techniek kan al toegepast worden bij melkelementen maar doe dit met voorzichtigheid. Melkhoektanden kunnen makkelijk breken.

Een andere mogelijkheid voor het corrigeren van te ver naar mediaal staande onderhoektanden is het plaatsen van een tijdelijke beugel. Dit kan gedaan worden als een pup tussen 5 en 8 maanden oud is en zijn permanente onder hoektanden zijn doorgekomen.

Het doel van het corrigeren van een malocclusie is altijd een functionele, pijnvrije beet! Nooit om esthetische redenen.

Bij Gebitskliniek Vondelpark kunnen we beugels plaatsen; hiervoor mag een patiënt worden doorgestuurd.

 

Persisterende melktanden

Elke persisterende melktand die er nog staat op het moment dat de permanente tand doorkomt, MOET geëxtraheerd worden. Als de melktand blijft staan, groeit de permanente tand altijd in een verkeerde richting, waardoor er standsafwijkingen ontstaan. Ook blijft er vaak veel viezigheid tussen de persisterende en permanente tand staan waardoor er gingivitis ontstaat.

Bij Gebitskliniek Vondelpark voeren we deze behandeling uit; hiervoor mag een patiënt worden doorgestuurd.

 

Niet doorgekomen elementen

Op 6 maanden leeftijd moeten alle elementen doorgekomen zijn. Mist er een element in de bek? Maak altijd een röntgenfoto om te bevestigen of het om een niet doorgekomen element gaat of dat er geen element is aangelegd.

Niet doorgekomen elementen, die dus wel zichtbaar zijn in de kaak op een röntgenfoto, verdelen we in:

  • Embedded tooth: niet doorgekomen element maar geen mechanische obstructie die doorkomen belemmert.
  • Impacted tooth: niet doorgekomen element door een mechanische obstructie. Denk aan een persisterende melktand, teveel tanden, verhard tandvlees etc. Bij een impacted tooth moet de obstructie verwijderd worden zodat het element de kans krijgt om alsnog door te komen.

Een niet doorgekomen element hoeft geen problemen te veroorzaken, maar het kan wel! Het gevaar van een niet doorgekomen element is het ontstaan van een cyste, gevuld met vloeistof en soms zelfs allerlei kleine stukjes kies. Deze dentigerous cyste heet een odontoma en kan leiden tot destructie van het kaakbot. Een niet doorgekomen element moet dus of verwijderd worden of goed gemonitord worden door het regelmatig maken van röntgenfoto’s. Een odontoma is van buitenaf te zien door een grote zwelling op de snuit.

Bij Gebitskliniek Vondelpark kunnen we dentale röntgenfoto’s maken om te controleren of er een niet doorgekomen element in de kaak zit en deze zo nodig verwijderen. Hiervoor mag een patiënt doorgestuurd worden.

 

Weetje: er is altijd een melktand nodig om een permanente tand te vormen. (Behalve uiteraard bij de molaren) Als er geen melktand aanwezig is, kan er op die plek ook geen permanente tand gevormd worden. Controleer bij pups dus altijd of alle melkelementen aanwezig zijn en noteer in de kaart als dat niet het geval is!

Even opfrissen:

  • Tandformule hond melkelementen: per kaakhelft I 3/3, C 1/1, P 3/3
  • Tandformule hond permanente elementen: per kaakhelft I3/3, C 1/1, P 4/4, M2/3
  • Tandformule kat melkelementen: per kaakhelft I 3/3, C 1/1, P 3/2
  • Tandformule kat permanente elementen: per kaakhelft I 3/3, C 1/1, P 3/2, M 1/1

 

 

Glazuurdefecten

Weetje: Glazuur is al gevormd op moment dat het element doorkomt. Gegeneraliseerde glazuurdefecten ontstaan dus al tijdens de vorming van glazuur op moment dat de elementen nog niet doorgekomen zijn! Dus al tijdens de dracht en de eerste weken na de geboorte.

Oorzaken zijn: lokaal trauma (dan lokaal glazuurdefect), systemische infecties zoals koorts, voedingsstoffendeficienties, hypo-Ca (gegeneraliseerde glazuurdefecten). Dit zie je vaak bij Distemper hondjes.

Glazuur bevat geen zenuwen dus defecten zelf zijn niet pijnlijk. Echter, bij een jonge hond is het onderliggende dentine nog heel poreus en is het wortelkanaal nog erg wijd en kan het dus wel pijnlijk zijn. Doordat het dentine poreus is, kan er wel een peri-apicale reactie ontstaan. Dus adviseer altijd om röntgenfoto’s te maken. Door het sealen van glazuurdefecten voorkom je gevoelige elementen en het risico op peri-apicale reacties.

Bij Gebitskliniek Vondelpark voeren we deze behandeling uit; hiervoor mag een patiënt worden doorgestuurd.