Wortelkanaalbehandeling hond en kat

Een wortelkanaalbehandeling bij hond of kat

 

Wat is het wortelkanaal?

Een tand is opgebouwd uit een aantal lagen. Aan de buitenkant zit het glazuur, daaronder zit een laag poreuze dentine en de binnenste holte is het wortelkanaal. Het wortelkanaal bevat grote zenuw en wat bloedvaten die ervoor zorgen dat een tand gezond, sterk en levend blijft. Bij jonge dieren is het wortelkanaal heel wijd en bij oudere dieren wordt dit kanaal steeds smaller.

 

Wat als het wortelkanaal beschadigd raakt?

Door trauma (bijvoorbeeld een bal die hard tegen de tanden aankomt) kan er een bloeding van de bloedvaten in het wortelkanaal optreden. Het bloed wordt door de ontsteking die hierbij optreedt, in het poreuze dentine geperst en veroorzaakt een roze verkleuring in de tand. Het lichaam probeert deze bloeding op te ruimen, net als bij een blauwe plek. Vaak gebeurt er echter nog iets anders. Door de ontsteking en de bloeding kan de zenuw in het wortelkanaal aangetast worden. De zenuw kan hierdoor dood gaan. We noemen dit pulpanecrose en weten dat dit in 90% van de verkleurde tanden voorkomt. Pulpanecrose is erg pijnlijk voor mensen en dieren. Bovendien trekt deze dode zenuw bacteriën aan waardoor het dier constant met een ontsteking rondloopt. Antibiotica kunnen de bacteriën in het wortelkanaal niet bereiken. Omdat een dier niet kan zeggen dat hij een zere tand heeft, adviseren wij om verkleurde tanden altijd te behandelen! De behandeling kan bestaan uit trekken van een tand of een wortelkanaalbehandeling.

 

Wanneer kan er een wortelkanaalbehandeling gedaan worden? En wanneer niet?

Een wortelkanaalbehandeling kan in principe uitgevoerd worden bij tanden die verkleurd zijn en bij afgebroken tanden waarbij het wortelkanaal open ligt. Om een wortelkanaalbehandeling te kunnen doen, moet de tand ‘uitgegroeid’ zijn. Dat gebeurt op een leeftijd van anderhalf jaar. Bij dieren jonger dan anderhalf kan geen wortelkanaalbehandeling gedaan worden. (Hier kunnen echter wel andere behandelingen plaatsvinden, maar die worden in deze informatiebrief niet besproken).

Een wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd bij tanden met een lange wortel, die veel steun geven aan de kaak. Dit zijn de hoektanden in boven- en onderkaak en soms ook de grote kiezen.

Als een dier wordt gebracht voor een wortelkanaalbehandeling, worden er eerst röntgenfoto’s gemaakt van de verkleurde of afgebroken tanden. Na het beoordelen van de foto’s kan pas met zekerheid bepaald worden of een wortelkanaalbehandeling mogelijk is! Als op de röntgenfoto te zien is dat de wortel bijvoorbeeld gebroken is, dan is een wortelkanaalbehandeling niet mogelijk. Er moeten dus ALTIJD eerst röntgenfoto’s van uw dier gemaakt worden voordat tot een wortelkanaalbehandeling kan worden overgegaan.

 

Wat houdt een wortelkanaalbehandeling in?

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt allereerst de dode zenuw verwijderd. Hierna wordt het ‘lege’ wortelkanaal schoon gevijld en gereinigd. Voor dit vijlen zijn soms wel tien verschillende maten vijltjes nodig! Daarna kan het wortelkanaal gevuld worden met verschillende lagen vulmateriaal. Dit vullen moet heel nauwkeurig gebeuren omdat het hele kanaal opgevuld moet worden. Tot slot wordt het gaatje wat aan de buitenkant van de tand gemaakt is om het wortelkanaal goed te kunnen bereiken, gerestaureerd.

 

Wanneer is een wortelkanaalbehandeling succesvol?

Een half jaar na een wortelkanaalbehandeling moeten er opnieuw foto’s gemaakt worden. Op deze foto’s is te zien of de wortelkanaalbehandeling succesvol is. Op de foto’s wordt bijvoorbeeld bekeken of de ontsteking die in de kaak gaande was, verdwenen is. In een enkel geval heeft de behandeling niet het gewenste effect ten moet de tand alsnog getrokken worden. Omdat een dier niet kan zeggen dat zijn tand of kaak nog steeds pijn doet, zijn deze controlefoto’s van groot belang.

 

Wat kost een wortelkanaalbehandeling?

Een wortelkanaalbehandeling gebeurt bij dieren altijd onder narcose. Ook voor het maken van röntgenfoto’s moet een dier slapen. Je kunt ze nu eenmaal niet vragen om een tijdje muisstil te liggen met een röntgenfilm in hun bek.

Een wortelkanaalbehandeling is precisiewerk. Het op de juiste manier uitvoeren kost daarom veel tijd. Meestal is de dierenarts drie uur bezig vanaf het moment dat uw dier onder narcose gebracht wordt; met het maken van de foto’s en de behandeling zelf.

Bij een wortelkanaalbehandeling is inbegrepen: de narcose (bestaande uit een catheter, infuus, narcosemiddelen, gasnarcose en zuurstof), het bewaking tijdens de narcose door de assistent en de monitoring, het maken van de foto’s, de gebitsreiniging (de mondholte moet zo schoon mogelijk zijn tijdens een wortelkanaalbehandeling), de wortelkanaalbehandeling zelf, de pijnstilling, de medicatie die uw dier mee naar huis krijgt, de controle afspraak na 2 weken.

Niet inbegrepen is de controle na 6 maanden (röntgenfoto onder sedatie).

Omdat de narcose anders is voor een hond van 5 dan van 50 kg, kunnen de kosten hiervan uiteen lopen. We kunnen een precieze kostenraming maken voor uw dier, rekening houdend met gewicht van uw dier.

De totale prijs van een wortelkanaalbehandeling zal ongeveer liggen tussen de 700.- en 850.-