Wat is suikerziekte bij de hond?

Diabetes Mellitus, ofwel suikerziekte, is een aandoening waarbij er geen of nauwelijks insuline door het lichaam van de hond wordt aangemaakt. Insuline regelt het bloedsuikergehalte, oftewel glucosegehalte, in het bloed. Doordat er geen insuline wordt aangemaakt wordt het glucosegehalte in het bloed dus niet verlaagd, en is deze continue te hoog. Dit uit zich in meerdere symptomen die wij onderstaand zullen bespreken.

suikerziekte-hond

Hoe ontstaat diabetes bij honden?

Diabetes bij de hond kan meerdere oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken zijn:

  • Genetische aanleg/erfelijkheid
  • Medicijngebruik (bijvoorbeeld langdurig gebruik van prednison)
  • Gevolg van andere aandoening (Zoals we bij de ziekte van Cushing vaak zien of bij een acute of chronische alvleesklierontsteking)
  • Infecties
  • Idiopathisch (zonder aanwijsbare reden)

Wat zijn symptomen van suikerziekte bij de hond?

Honden laten meerdere duidelijke symptomen zien. De meest opvallende is vaak dat de hond vaak en veel moet plassen. Hierdoor drinken ze ook aanzienlijk meer. Ze zijn zeer hongerig, maar verliezen wel gewicht en spiermassa. Bij sommigen ontstaat ook een plukkerige, wolachtige vacht. Een enkeling ontwikkeld staar in een of beide ogen.

Bij honden die niet tijdig behandeld worden, zien we dat ze stoppen met eten en sloom worden. Dit kan ketoacidose zijn, en is een spoedgeval! Maak daarom tijdig een afspraak als u een of meerdere van deze symptomen herkent.

Hoe test je een hond op suikerziekte?

De diagnose diabetes kan uitgesloten of bevestigd worden door het uitvoeren van urine- én bloedonderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid glucose die in de urine en het bloed aanwezig is. We weten dat stress een tijdelijke stijging van glucose in het bloed kan geven, wat een vertekend beeld geeft. Daarom zullen wij altijd vragen een extra test in te zetten bij een verhoogd glucose. Deze test heet fructosamine, en vertelt ons of de glucose langdurig (2-3 weken of langer) verhoogd is, of eenmalig door de stress van het bezoek aan de praktijk en het afnemen van het bloed. Als ook de fructosamine verhoogd is, spreken we van een hond met suikerziekte.

Behandeling van diabetes bij de hond

De behandeling van diabetes is intensief en bestaat vaak uit meerdere punten:

Insuline toedienen bij de hond

Uw hond heeft 2x daags op hetzelfde tijdstip een injectie nodig met insuline. Voor de behandeling van suikerziekte bij honden is Caninsulin® geregistreerd. Wij kunnen u leren hoe u dit moet doen.

Controle van glucosewaarde

De glucosewaarde moet regelmatig gecontroleerd worden(door middel van 1 druppel bloed uit het oor of uit de lip). Dit is nodig om te bepalen welke dosering insuline de hond nodig heeft. In het begin moeten deze controles 2x per week gebeuren. Als de hond stabiel is, kunnen deze worden afgebouwd tot maandelijks. Sommige eigenaar meten de waarde zelf thuis en bellen dan voor overleg, dit scheelt u veel bezoeken aan de praktijk. Als de waardes stabiel zijn adviseren wij om 4 keer per jaar een controle bij een dierenarts plaats te laten vinden.

Een aangepast dieet

Eten verhoogt de hoeveelheid suiker in het bloed. Als uw hond diabetes heeft is voeding daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling. Er zijn speciale voeders op de markt voor honden met suikerziekte. Het is verstandig om hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Daarnaast is het goed om uw hond 2 maal per dag te voeren. Geef hierbij iedere dag de voeding rond hetzelfde tijdstip en geef dezelfde hoeveelheden. Dit om zo min mogelijk schommelingen in het glucosegehalte te krijgen. Krijgt uw hond twee maal daags insuline, dan kunt u deze injectie direct na de maaltijd geven. Krijgt u hond eenmaal daags insuline, dan geeft u de tweede maaltijd 7 uur na de eerste injectie.

Regelmatig bewegingspatroon

Een regelmatig bewegingspatroon is belangrijk. Net als bij voeding heeft beweging immers ook invloed op de glucosebehoefte en dus insulinebehoefte. Is het bewegingspatroon onregelmatig, betekent dit dus dat de glucosebehoefte en insulinebehoefte ook onregelmatig zijn.

Behandeling van onderliggende oorzaken

Zoals eerder verteld kan suikerziekte een gevolg zijn van een andere aandoening, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Cushing. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken wat de oorzaak is van diabetes en eventuele onderliggende ziektes/aandoeningen te behandelen.

Complicaties bij suikerziekte

Hypoglycemie

Hypoglycemie, oftewel een hypo, houdt in dat de bloedsuikerspiegel te laag is. Dit kan o.a. komen doordat de hond teveel insuline heeft gekregen per injectie, de hond wel insuline heeft gekregen maar niet heeft gegeten of als de hond zich erg heeft ingespannen (dan wordt er meer suiker verbruikt). Symptomen zijn: onrust of juist sloomheid, omvallen/gekke bewegingen maken, meer honger hebben, trillen.

Een hypo bij de hond kan levensbedreigend zijn en daarom is het noodzakelijk dat het bloedsuikergehalte zo snel mogelijk weer gaat stijgen. Geef direct een maaltijd of een druivensuiker-oplossing. Hierbij is het advies om ongeveer 1 gram druivensuiker per kilo lichaamsgewicht aan te houden. Doe dit in de wang of onder de tong. Ziet u na het geven van een maaltijd of druivensuiker geen directe verbetering, is het belangrijk direct contact op te nemen met de dierenarts.

Ketoacidose

Ketoacidose is een gevaarlijk verschijnsel wat kan ontstaan bij diabetes. Het kan ontstaan als er lange tijd te weinig insuline wordt gegeven of als er niet gemerkt wordt dat de hond diabetes heeft. Door het lange tekort aan insuline komt er te weinig suiker in de cellen en krijgen deze een tekort aan energie. Om toch aan energie te komen gaat het lichaam vet afbreken. Van de afbraakproducten die hierbij vrij komen, wordt in de lever ketonen gevormd. Deze maken het bloed ‘zuur’ wat voor diverse klachten en problemen zorgt. Symptomen zijn o.a. misselijkheid, niet willen eten, sloomheid, kans op braken en uitdroging. Ook kan de adem van de hond anders gaan ruiken, namelijk naar aceton. Een ketoacidose is een spoedgeval. Verdenkt u uw hond hiervan neem dan altijd direct contact op met de dierenarts.

Kan een hond genezen van suikerziekte?

Diabetes Mellitus is een chronische ziekte. Dit betekent dat u hond hier helaas niet van kan genezen.

Prognose bij diabetes

De prognose van diabetes is goed, mits de hond therapietrouw behandeld wordt en regelmatig wordt gecontroleerd door de dierenarts en de eigenaar. Een hond met diabetes betekent veel discipline van de eigenaar en met grote regelmaat contact met de dierenarts. Wanneer de hond goed onder toezicht wordt gehouden en de insuline krijgt zoals voorgeschreven, kunnen zij een lang en kwalitatief goed leven leiden!

Mocht u meer vragen hebben over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak!