Staar (cataract) bij de hond

Wat is staar bij de hond?

We spreken van staar als er sprake is van een witting of troebeling van de ooglens of het lenskapsel, waardoor het zicht vermindert.

Wat zijn de oorzaken van staar?

Er zijn verschillende oorzaken van primaire staar, waaronder ouderdomsstaar, aangeboren staar, juveniele staar.

Ouderdomsstaar

Ouderdomsstaar wordt ook wel seniele staar genoemd. Bij ouderdomsstaar klonteren de eiwitten in de ooglens samen en wordt de lens langzaam steeds troebeler. Dit is een normaal ouderdomsverschijnsel en komt dan ook veel voor. Vaak is niet de gehele lens erbij betrokken, maar is de staar gelokaliseerd. Deze vorm is waarschijnlijk genetisch. In de praktijk wordt ouderdomsstaar vaak verward met de normale verharding van de lens (sclerose) die bij vrijwel elke hond optreedt bij het ouder worden. Bij dieren met staar is de progressie echter vaak veel sneller en ernstiger dan bij dieren met sclerose.

Aangeboren staar

Aangeboren staar wordt ook wel congenitale staar genoemd. Bij deze vorm wordt het dier geboren met staar en dit komt meestal voor tegelijk met andere aangeboren oogafwijkingen.

Juveniele staar

Deze vorm ontstaat meestal tussen 1 en 8 jaar leeftijd en is zeer waarschijnlijk erfelijk.

Naast deze drie zijn er nog drie minder vaak voorkomende oorzaken van staar:

  • Staar door straling zoals Röntgen- of  UV licht.
  • Alimentair/toxische staar, veroorzaakt door bepaalde giftige stoffen.
  • Traumatische staar, waarbij door een perforerend trauma (splinter/nagel/doorn etc) het lenskapsel raakt en staar ontstaat

Naast primaire staar kan staar ook ontstaan secundair aan een andere (oog)aandoening. Dit is bijvoorbeeld het geval bij suikerziekte. Bij suikerziekte neemt de hoeveelheid suiker in het oogvocht en de lens toe, dit trekt extra water aan. Hierdoor zwelt de lens en ontstaat uiteindelijk staar.

Wat zijn de symptomen van een cataract?

Als een dier staar heeft verslechterd het zicht. Dit zal in eerste instantie met name duidelijker opvallen bij schemering en in het donker, aangezien het dier als het ware door melkglas kijkt. Bij weinig licht zal het dier dus meer moeite hebben om een goed beeld te vormen. Daarnaast kunt u verminder zicht herkennen doordat u hond schrikt van onverwachte bewegingen of schaduwen, tegen dingen aanloopt of vaker struikelt. Sommige dieren kunnen volledig blind zijn, dit is afhankelijk van de ernst en oorzaak van de staar.  Als we naar het oog van een dier kijken met staar zien we een witting van de lens in het oog.

Diagnose staar bij de hond

Op de praktijk zullen wij u dier oogheelkundig onderzoeken. Op basis van het verloop, de symptomen en de bevindingen bij het oogheelkundig onderzoek kan de diagnose staar gesteld worden. Waar we voornamelijk naar kijken is de mate van staar en welk gedeelte van het netvlies nog zichtbaar is. Indien nodig zullen wij u doorsturen naar een oogspecialist.

De behandeling bij staar

Er bestaat geen medicamenteuze behandeling tegen staar en we kunnen de progressie van de staar helaas ook niet beïnvloeden door medicijnen. De enige behandelmogelijkheid is chirurgie.

Oudere dieren met staar kunnen zich vaak nog goed redden. Zolang er niet teveel wordt verplaatst in de bekende omgeving en het dier in het donker rustig wordt benaderd hebben de meeste dieren geen last van de staar. Veel eigenaren kiezen er dan ook voor om hun dier niet meer te opereren.

Treedt de staar echter op jonge leeftijd op en is deze ernstig dan kan gekozen worden voor chirurgie. Hierbij wordt de vertroebelde lens verwijderd en (indien mogelijk) een kunstlens geplaatst. Hiervoor moeten wij u doorverwijzen naar een oogspecialist.

Hoe voorkom je staar?

Aangezien de meeste vormen van staar erfelijk zijn, is het erg belangrijk om dieren met staar uit te sluiten van de fok. Naast erfelijke staar is het belangrijk om ook te letten op andere oorzaken. Het is dan ook ons advies om bij trauma van het oog zo snel mogelijk contact op te nemen met de kliniek om de ernst van het trauma vast te stellen. Daarnaast moet bij een verdenking van suikerziekte dit zo snel mogelijk worden onderzocht om te voorkomen dat de lens onnodig lang een te hoog suikergehalte bevat. Ten slotte is het belangrijk om een dier nooit te lang bloot te stellen aan een hoge dosis straling, vooral UV-licht (zon en zonnebanken) is schadelijk voor de lens.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.