Vergiftiging bij uw hond

Als uw hond iets eet of drinkt wat niet voor hem is bestemd, is het mogelijk dat uw hond daardoor een vergiftiging oploopt. Veel stoffen die wij in en om het huis gebruiken, zijn ongezond voor dieren. Huishoudproducten, planten, medicijnen maar ook etenswaren kunnen voor dieren gevaarlijk zijn.

Wat zijn symptomen van vergiftiging?

Vergiftigingen kunnen verschillende symptomen geven. Verschijnselen kunnen vrij snel na opname optreden, maar soms ook pas na enkele dagen zichtbaar worden. Veel voorkomende verschijnselen zijn:

 • Overgeven en diarree
 • Bloedingen
 • Veel drinken en plassen of juist niet plassen
 • Gedragsveranderingen
 • Hartkloppingen

Vermoedt u dat uw hond vergiftigd is?

Neem altijd direct contact op met de dierenarts als u heeft gezien of vermoedt dat uw hond mogelijk iets giftigs heeft gegeten, heeft ingeademd of op de huid heeft gehad. Wij kunnen u vertellen welke stappen er ondernomen moeten worden. Houd indien mogelijk de verpakking van de stof waaraan uw hond is blootgesteld bij de hand, zodat u ons zo snel mogelijk belangrijke informatie kunt geven. Gelukkig kan er door snel te handelen vaak voor worden gezorgd dat de dieren geen blijvende gevolgen van dit soort vergiftigingen ondervinden.

Gebruik nooit zout om uw dier te laten braken! Dit kan namelijk zorgen voor een zoutvergiftiging wat in sommige gevallen zelfs dodelijk kan zijn.

Wat te doen bij vergiftiging van uw hond?

Bij de meeste vergiftigingen is het belangrijk om uw hond zo snel mogelijk na inname te laten braken zodat zo veel mogelijk van de giftige stof uit het lichaam wordt gehaald. Laten braken is in principe alleen zinvol in de eerste 4-6 uur na inname. Bij huishoudelijke artikelen wordt er vaak voor gekozen het dier niet te laten braken in verband met mogelijke schuimvorming door braken of extra irritatie van de slokdarm.

Na contact met de huid of ogen is het advies om te spoelen met lauw water. Zorg er daarnaast voor dat uw hond zich niet kan likken en pas uiteraard ook op uw eigen gezondheid.

Wat zijn de meest voorkomende vergiftigingen?

Vergiftiging door bestrijdingsmiddelen

 • Muizen- en rattengif
 • Slakkengif

Vergiftiging door eten voor de mens

 • Chocola
 • Rozijnen/druiven
 • Avocado

Vergiftiging door medicijnen voor de mens

 • Ibruprofen
 • Paracetamol

Vergiftiging door huishoudelijke producten

 • Antivries en koelvloeistof
 • Schoonmaakmiddelen

Overige oorzaken van vergiftigingen

 • Drugs
 • Blauwalg
 • Medicijnen voor dieren
 • Planten & bollen

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op!