Vergiftiging bij uw hond

Als uw hond iets eet of drinkt wat niet voor hem is bestemd, is het mogelijk dat uw hond daardoor een vergiftiging oploopt. Veel stoffen die wij in en om het huis gebruiken, zijn ongezond voor dieren. Huishoudproducten, planten, medicijnen maar ook etenswaren kunnen voor dieren gevaarlijk zijn.

Verschillende vormen van vergiftiging

Uw hond kan op verschillende manieren een vergiftiging oplopen, namelijk;

 • Direct contact via de huid
 • Orale opname; uw hond heeft iets gegeten of opgelikt
 • Inhalatie; uw hond heeft iets ingeademd.

Daarnaast hebben we het ook wel eens over indirect contact. Zo kan uw hond bijvoorbeeld iets aan zijn pootjes hebben zitten wat hij vervolgens oplikt.

Wat zijn symptomen van vergiftiging bij de hond?

Vergiftigingen kunnen verschillende symptomen geven. Veel voorkomende verschijnselen zijn:

 • Overgeven en diarree
 • Bloedingen
 • Veel drinken en plassen of juist niet plassen
 • Gedragsveranderingen
 • Hartkloppingen
 • Speekselen/schuimbekken
 • Afwijkende ademhaling

Hoe snel krijgt een hond symptomen na vergiftiging?

Indien uw hond vergiftigd is kunnen de verschijnselen vrij snel na opname optreden, maar soms ook pas na enkele dagen zichtbaar worden. Dit is afhankelijk van de soort vergiftiging.

Vermoedt u dat uw hond vergiftigd is?

Neem altijd direct contact op met de dierenarts als u heeft gezien of vermoedt dat uw hond mogelijk iets giftigs heeft gegeten, heeft ingeademd of op de huid heeft gehad. Wij kunnen u vertellen welke stappen er ondernomen moeten worden. Houd indien mogelijk de verpakking van de stof waaraan uw hond is blootgesteld bij de hand, zodat u ons zo snel mogelijk belangrijke informatie kunt geven. Gelukkig kan er door snel te handelen vaak voor worden gezorgd dat de dieren geen blijvende gevolgen van dit soort vergiftigingen ondervinden.

Wat te doen bij vergiftiging van uw hond?

Bij de meeste vergiftigingen is het belangrijk om uw hond zo snel mogelijk na inname te laten braken zodat zo veel mogelijk van de giftige stof uit het lichaam wordt gehaald. Laten braken is in principe alleen zinvol in de eerste 4-6 uur na inname. Bij huishoudelijke artikelen wordt er vaak voor gekozen het dier niet te laten braken in verband met mogelijke schuimvorming door braken of extra irritatie van de slokdarm.

Na contact met de huid of ogen is het advies om te spoelen met lauw water. Zorg er daarnaast voor dat uw hond zich niet kan likken en pas uiteraard ook op uw eigen gezondheid.

Gebruik nooit zout om uw dier te laten braken! Dit kan namelijk zorgen voor een zoutvergiftiging wat in sommige gevallen zelfs dodelijk kan zijn.

Hoe wordt de diagnose vergiftiging gesteld?

In de meeste gevallen is bekend dat de hond wat heeft gegeten of op zich heeft gekregen wat voor een vergiftiging kan zorgen. Een diagnose stellen is in dat geval dus niet meer nodig. Wel is het  belangrijk om te achterhalen welk gif en hoeveel van het gif uw hond binnen heeft gekregen zodat de mate van vergiftiging en het risico goed kan worden vastgesteld.

Indien het niet duidelijk is of uw hond een vergiftiging heeft maar wel bijpassende symptomen toont, kunnen er aanvullende onderzoeken worden gedaan, zoals een bloedonderzoek. Welk bloedonderzoek de dierenarts uitvoert is afhankelijk van de symptomen die uw hond laat zien. Via het bloed kan onder andere bekeken worden hoe de organen werken, of er sprake is van bloedarmoede, en of er bepaalde giffen in het bloed voorkomen.

Wat zijn de meest voorkomende vergiftigingen?

Vergiftiging door bestrijdingsmiddelen

 • Muizen- en rattengif
 • Slakkengif
 • Onkruidverdelger

Behandeling: Braken, maagspoeling, Norit toedienen en laxeren. Indien nodig toediening vitamine K. In sommige gevallen bloedtransfusie.

Vergiftiging door eten voor de mens

 • Chocola
 • Rozijnen/druiven/krenten
 • Avocado
 • Ui/knoflook/bieslook
 • Macadamianoot
 • Cafeïne
 • Xylitol (suikervervanger)

Behandeling: Laten braken, norit toedienen en laxeren. In sommige gevallen wordt en gekozen voor extra symptoombestrijding en ondersteuning door middel van een intraveneus infuus. Bij o.a. druiven adviseren wij ook een bloedonderzoek en deze na 3 dagen te herhalen.

Vergiftiging door medicijnen voor de mens

 • Ibruprofen
 • Paracetamol
 • Antidepressiva
 • Aspirine

Behandeling: Laten braken, Norit toedienen, laxeren, intraveneus infuus en symptoombestrijding.

Vergiftiging door huishoudelijke producten

 • Antivries en koelvloeistof
 • Schoonmaakmiddelen (met name die met Fenol als ingrediënt, bijvoorbeeld Dettol))
 • Mottenballen
 • Schimmelwerende middelen

Behandeling: afhankelijk van het middel laten braken, maagspoelen en Norit toedienen, laxeren, opname in intraveneus infuus, sedatie, koelen.

Overige oorzaken van vergiftigingen

 • Drugs
 • Blauwalg
 • Medicijnen voor dieren
 • Planten & bollen
 • Botulisme
 • Paddenstoelen

Behandeling: Braken, maagspoeling, laxeren, opname en intraveneus infuus, behandeling met antigif.

Prognose / Nazorg

Gelukkig kan er door snel te handelen vaak voor worden gezorgd dat de dieren geen blijvende gevolgen van vergiftigingen ondervinden. Bij sommige vergiftigingen is wel nazorg nodig. Zo zijn er bepaalde vergiftigingen die schade kunnen geven aan de organen. Deze veranderingen kunnen soms pas later te zien zijn. Om deze reden wil je een bloedonderzoek uitvoeren en deze na een aantal dagen nog een keer herhalen.

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op!