Privacybeleid Dierenkliniek Vondelpark

Dierenkliniek Vondelpark Dierenkliniek Vondelpark, gevestigd aan Johannes Verhulststraat 115-HS, 1071 MZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Dierenkliniek Vondelpark
Johannes Verhulststraat 115-HS
1071 MZ Amsterdam
Telefoon: +31 20 66 20 101
E-mail: info@dierenkliniekvondelpark.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek Vondelpark heeft uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (enkel bij afsluiten abonnement)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@dierenkliniekvondelpark.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenkliniek Vondelpark verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van diergeneeskundige diensten aan cliënten en patiënten en de daaruit voortvloeiende administratieve en financiële handelingen
 • Het eventueel doorverwijzen van de cliënt/patiënt naar een tweedelijns kliniek
 • Contact te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en oproepen voor de vaccinatie en gezondheidscontrole

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek Vondelpark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De cliëntgegevens worden tot maximaal zeven jaar na het laatste bezoek aan onze kliniek bewaard. Dit in verband met verplichtingen rondom de administratie binnen de kliniek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenkliniek Vondelpark deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenkliniek Vondelpark blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dierenkliniek Vondelpark uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Derden waaraan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn:

Soort bedrijf
Reden
Tweedelijns klinieken/ Spoedkliniek In het geval wij de cliënt/patiënt doorverwijzen voor o.a. specialistische hulp en spoedhulp
Laboratoria In het geval er onderzoeken nodig zijn die niet binnen de kliniek kunnen worden uitgevoerd
Huisdierenverzekeringen Alleen in het geval de betreffende cliënt/patiënt een lopende verzekering heeft voor zijn/haar huisdier bij de betreffende aanbieder
Dierencrematorium In het geval de cliënt gebruik wilt maken van hun diensten
Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren Het registreren van de patiënt, cliënt en het bijbehorende chipnummer
Mailchimp Voor het versturen van nieuwsbrieven (alleen na akkoord opt-in)
PersonalCard Voor het versturen van vaccinatieherinneringen

Cookies

Dierenkliniek Vondelpark gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Vondelpark en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@dierenkliniekvondelpark.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Dierenkliniek Vondelpark wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenkliniek Vondelpark neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens worden op een externe server bewaard (Animana) en ons systeem wordt beveiligd met persoonlijke wachtwoorden en een gecertificeerde virusscanner. Daarnaast is onze website voorzien van een SSL certificaat. Het personeel is in een persoonlijke briefing op de hoogte gebracht van de AVG en de regelgeving daaromtrent.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.